Tu Jo Nahin Hai Tu Kuch Bhi Nahin Hai

Tu Jo Nahin Hai Tu Kuch Bhi Nahin Hai

http://www.dialectzone.com/yt.php?id=52vz2J2JqJE

Posted in You Tube Links.

Leave a Reply